MENÜ

Villalarımız 2. Kısım

Villalarımız 2. Kısım

Çelik ve gaz betonun birlikte kullanılması konusunda edinilen tecrübeler ve yoğun proje geliştirme aşamasının ardından gaz beton kabuktan oluşan yaşam alanı ustaca bir biçimde çelik karkasa taşıtıldı. Kullanılan tasarımın avantajları; çelik sistemin içerideki yaşam alanıyla hiçbir temasının olmaması sebebiyle ısı köprüsü oluşturmaması, döşemelerde sallantı hissedilmemesi, gaz betonun döşemelerde ve duvarlarda oluşturduğu diyaframlar sayesinde yüksek deprem dayanıklılığıdır.

Çelik yapıların deprem altındaki güvenliği, yapının hafifliğinden ve sallantıya karşı gelmek yerine onu sönümlemesinden kaynaklanmaktadır. Betonarme binalar ile olan bu farkı; yüksek şiddetteki deprem sırasında betonarme binaların kalıcı hasar almaya müsaade edip tek hedefin yıkılmamak olması, buna karşın çelik binaların sünek davranış gösterip depremin ardından güvenle kullanılmak üzere tasarlanması olarak uygulamaya yansımaktadır.